Förskolan på Räntmästaregatan

På våra två avdelningar Förskolan på Räntmästaregatan arbetar fyra pedagoger tillsammans med barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolans lokaler är indelade som "rum i rummet". Det innebär att materialet är placerat i barnens nivå för att barnet ska ges möjlighet till självständiga val. Rummets utformning utgår från vad barnet har för intresse just nu och förändras därför ofta. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att föräldrarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

Förskolan ligger på Räntmästaregatan 7.


Hitta hit


Visa Förskolan Räntmästaregatan på en större karta