Förskolan på Flygledarevägen i Torslanda

Här finns två grupper med barn Förskolan på Flygledarevägeni åldern 1-5 år. Här arbetar 8-9 pedagoger tillsammans med barnen.

Förskolans lokaler är indelade som "rum i rummet". Det innebär att materialet är placerat i barnens nivå för att barnet ska ges möjlighet till självständiga val. Rummets utformning utgår från vad barnet har för intresse just nu och förändras därför ofta. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att föräldrarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

På denna förskola finns vårt tillagningskök där kockarna lagar mat och bakar brödet till alla våra förskolor utifrån ett hållbart tänkande.

Förskolan ligger på Flygledarevägen 3.


Hitta hit


Visa Förskolan Flygledarevägen på en större karta