Förskolan på Danska vägen

Här finns en avdelning Förskolan på Räntmästaregatan med 3-4 pedagoger som arbetar tillsammans med barn i
åldern 1-5 år.

Förskolans lokaler är indelade som "rum i rummet". Det innebär att materialet är placerat i barnens nivå för att barnet ska ges möjlighet till självständiga val. Rummets utformning utgår från vad barnet har för intresse just nu och förändras därför ofta. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att föräldrarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

Förskolan ligger på Danska vägen 80.


Hitta hit


Visa Förskolan Danska vägen på en större karta