Information om Solveigs Förskolor AB

Solveigs Förskolor AB startade 2009. Grundare är Solveig Herrmann som är förskollärare med vidareutbildning inom pedagogiskt ledarskap vid Göteborgs Universitet. Har erfarenhet av kommunal och enskild förskole- verksamhet, språkutveckling hos barn, utvärdering och mångkulturell förskola, handledning mm.

Verksamhetside

I vårt arbete med barnen har vi medvetet valt ett långsiktigt perspektiv. Att lära för livet är inte något vi bara säger.

Pedagogernas syn på barnen är av stor betydelse. Det vi väljer att se är det som växer. Vi har valt att ha en barnsyn där vi litar på barnen och tror på deras förmåga genom att:

solros

Vi vill att lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsmetoder och ett förhållningssätt
där de lärande är delaktiga och har ett reellt inflytande.

Det innebär:

Vi har en miljöanpassad verksamhet, där kretsloppstänkandet alltid ska sättas främst. Vi vill påverka barn, föräldrar och personal till en miljövänlig livsstil. Vi vill visa att lärandet för hållbar utveckling är en aktiv del av förskolans pedagogiska arbete.